Revathi (1961)

Director:K.R. Sundaresan
Cast:K.V. Mahadevan, Jamuna, B.S. Saroja, M.K. Radha
Release Date:28 Jan 1961

Share via: