ரிப்பீட் ஷு / Repeat Shoe (2022)

Director:Kalyan - Dierctor
Music Director:Sam CS
Cast:Yogi Babu, Priya Kalyaan, Thileepan
Release Date:14 Oct 2022
Duration:1 Hr 52 Min
Rating: 4.5 / 10

Producer: R.Karthick M.Niyash 
Cinematographer: Jacob Rathinaraj, Jemin Jom Ayyaneth 
Music: Sam C.S 
Editor: Vijay Velukutty 
Art: Suresh 
Songs: Muthamizh 
Stunt: Rock Prabu 
Written & Direction: Kalyaan

Cast: Priya Kalyaan, Yogi Babu, Dileepan, Redin Kingsley, Antony Das, Tony, Kpy Bala, George Vijay, Semmalar

Music Label : Voni Music Private Limited

Tags: shoe, kalyan, yogi babu, sam cs, repeat shoe

Share via: