Malargindra Paruvathile (1980)

Director:L. Vaidhyanath
Cast:K.V. Mahadevan, Vanitha, Raj Shankar
Release Date:26 Sep 1980

Share via: