தமிழில் தயாரான முதல் படம் ‘கீசகவதம்’ 1918ம் ஆண்டு வெளிவந்தது.

இந்தப் படம் ஒரு ‘சைலன்ட்’ படம். அதாவது, படத்தில் ஒலி இருக்காது.

ஆர்.நடராஜ முதலியார் இந்தப் படத்தை தயாரித்து, இயக்கினார்.

இந்தப் படத்தில் ராஜு முதலியார் கீசகனாகவும், ஜீவரத்தினம் திரௌபதியாகவும் நடித்திருந்தனர்.

 

Leave a Reply