ரிக்ஷா தம்பி

கிழக்கே வரும் பாட்டு

Sendhoorapandi

ஏர்போர்ட்

புருஷ லட்சணம்

காத்திருக்க நேரமில்லை

ரோஜாவைக் கிள்ளாதே

கிழக்குச் சீமையிலே

புதிய தென்றல்